Ανακοινώσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ότι αρχές Ιανουαρίου 2024 θα εκδοθούν και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2023 για φορολογική χρήση.

Επισημαίνεται ότι οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, θα αφορούν καταβολές των μελών που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο εντός του ημερολογιακού έτους 2023 ήτοι κατά την περίοδο 01/01/2023 – 31/12/2023.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ