Ανακοινώσεις

Δωρεάν διάθεση μασκών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Τ.Α.ΔΙ.Θ. παρέχονται στα μέλη μας δωρεάν υφασμάτινες μάσκες προστασίας, οι οποίες διανέμονται στα γραφεία του Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης