Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Αγαπητά μας μέλη,
Το ΔΣ του Τ.Α.ΔΙ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δωρεάν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης με μείωση απαλλαγής από 500€ σε 400€ σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.
Επισημαίνεται ότι πλέον παρέχεται ασφάλιση και στα μέλη των δικηγορικών εταιριών με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή στο Τ.Α.ΔΙ.Θ. όλων των μελών της εταιρίας.
Τέλος, για πρώτη φορά καλύπτονται και οι έμμισθοι δικηγόροι για όλες τις υποθέσεις που χειρίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αναλυτικότερα τους όρους τους συμβολαίου θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ( www.tadith.gr ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης