Οφθαλμολογική παροχή μέσω του παρόχου «N.H.S.» – Τηλεφωνικό κέντρο: 210- 6770330

  1. Δωρεάν ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει, μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία για συνδρομητές άνω των 14 ετών. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα και Οφθαλμολογικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια.
  2. Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως και έως του ποσού των 250€, με χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πραγματοποιείται στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα Anastasiadis Optica Stores.
  3. Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%), για αγορά γυαλιών οράσεως, χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πραγματοποιείται στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα Anastasiadis Optica Stores.
  4. Επεμβάσεις Διόρθωσης Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, Στραβισμός, Υπερμετρωπία και Πρεσβυωπία) με συμμετοχή του ασφαλισμένου με το ποσό των 1.000€-1.200€ (και οι δύο οφθαλμοί) ανάλογα με τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά κέντρα για τα οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το Συντονιστικό κέντρο της «N.H.S.».