Καλύπτεται το 250% του Κρατικού Τιμολογίου επί του συνολικού κόστους (εργασίες, υλικά κλπ) (Πατήστε εδώ). Η δαπάνη δε χορηγείται σε συζύγους άμεσα ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε τέκνα άνω των 26 ετών και συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο των συμβεβλημένων οδοντιάτρων της «N.H.S.» (βλ. παρακάτω). Για την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων και εργασιών, ο ασφαλισμένος:

 • Θα λαμβάνει από τον προσωπικό του οδοντίατρο (θεράποντα) γνωμάτευση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Η γνωμάτευση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή θα προσκομίζεται ιδιοχείρως στο γραφείο του Ταμείου.
 • Θα επικοινωνεί με την υπηρεσία του Ταμείου ώστε να οριστεί υπηρεσιακά ο ελεγκτής οδοντίατρος για την προέγκριση και τον τελικό έλεγχο των οδοντιατρικών πράξεων.
 • Θα επικοινωνεί με το συμβεβλημένο ελεγκτή οδοντίατρο που του ορίστηκε υπηρεσιακά για τον προέλεγχο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών εργασιών το μέλος του Ταμείου θα επισκέπτεται τον αντίστοιχο συμβεβλημένο οδοντίατρο που χορήγησε την προέγκριση για την επιβεβαίωση υλοποίησης των αναγραφόμενων – προεγκεκριμένων εργασιών.
 • Ο συμβεβλημένος οδοντίατρος θα χορηγεί και θα υπογράφει το σχετικό έντυπο με τις αναγραφόμενες εργασίες και το κόστος αυτών που καλύπτει το Ταμείο, το οποίο ακολούθως θα προσκομίζεται μαζί με την ανάλογη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και τη γνωμάτευση του οδοντιάτρου (θεράποντα) στο γραφείο του Ταμείου προς εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

Ανώτατο αποδιδόμενο ποσό ετησίως:
Για άμεσο μέλος: 800€
Για έμμεσο μέλος: 600€

Ελεγκτές οδοντίατροι του Τ.Α.ΔΙ.Θ.:

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  Καρόλου Ντηλ 21
  ΤΗΛ. 2310-276127
 • ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Εγνατία 106
  ΤΗΛ. 2310-240045
 • ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
  Εγνατία 68
  ΤΗΛ. 2310-231898
 • ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Αλλατίνη 5
  ΤΗΛ. 2310-313450
 • ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
  Δωδεκανήσου 3
  ΤΗΛ. 2310-527379

Οδοντιατρική περίθαλψη τέκνων / Ορθοδοντική τέκνων
Καλύπτεται η ορθοδοντική εργασία τέκνων ηλικίας 8 -18 ετών στα εγγεγραμμένα στο Ταμείο τέκνα (έμμεσα μέλη).
Ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας της οδοντικής ανωμαλίας καταβάλλεται το ποσό των 600,00€ ή 800,00€ (ως ποσοστό επί της δαπάνης) ανάλογα με τη βαρύτητα της οδοντικής ανωμαλίας.

Για την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων και εργασιών, ο ασφαλισμένος:

 • Θα λαμβάνει από τον προσωπικό του οδοντίατρο (θεράποντα) γνωμάτευση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Η γνωμάτευση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή θα προσκομίζεται ιδιοχείρως στο γραφείο του Ταμείου.
 • Οι ως άνω γνωματεύσεις θα προωθούνται υπηρεσιακά για προέγκριση στους συμβεβλημένους με το Ταμείο οδοντιάτρους.
 • Οι συμβεβλημένοι οδοντίατροι θα επικοινωνούν με τα μέλη του Ταμείου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, πριν την χορήγηση της προέγκρισης.
 • Μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών εργασιών το μέλος του Ταμείου θα επισκέπτεται τον αντίστοιχο συμβεβλημένο οδοντίατρο που χορήγησε την προέγκριση για την επιβεβαίωση υλοποίησης των αναγραφόμενων – προεγκεκριμένων εργασιών.
 • Ο συμβεβλημένος οδοντίατρος θα χορηγεί και θα υπογράφει το σχετικό έντυπο με τις αναγραφόμενες εργασίες και το κόστος αυτών που καλύπτει το Ταμείο, το οποίο ακολούθως θα προσκομίζεται μαζί με την ανάλογη απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο γραφείο του Ταμείου προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος και οδοντιατρικές παροχές (μέσω του παρόχου N.H.S. – Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6770330)

 • Ετήσιος δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει, έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και καθαρισμό οδόντων. Επιπλέον, για τα μέλη κάτω των 14 ετών περιλαμβάνεται και η φθορίωση. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, σε όλη την Επικράτεια για τα οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το Συντονιστικό κέντρο της «N.H.S».
 • Απεριόριστες οδοντιατρικές πράξεις με έκπτωση έως 50%. Πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, σε όλη την Επικράτεια για τα οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το Συντονιστικό κέντρο της «N.H.S».