Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού υγείας και εισαγωγής/νοσηλείας παρέχεται δωρεάν μεταφορά από ασθενοφόρο σε συμβεβλημένο Νοσηλευτικό ίδρυμα. Η μεταφορά ασθενούς πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τηλ. 210 6770330). Σε περίπτωση που δε πραγματοποιηθεί νοσηλεία παρέχεται έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου του Νοσηλευτικού ιδρύματος κατά ποσοστού 20%.