Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα:

 • Ελεύθερης επιλογής γιατρού:
  Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται το γιατρό που επιθυμεί, προσκομίζει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Τ.Α.ΔΙ.Θ. και εισπράττει το 70% της δαπάνης με ανώτατο αποδιδόμενο ποσό 40,00€ ανά επίσκεψη. (Ανώτατος αριθμός εκκαθάρισης δαπανών ιατρικών επισκέψεων ετησίως (από 01/07 εκάστοτε έτους έως 30/06 του επόμενου έτους) 5 (πέντε) ανά μέλος. Η δαπάνη δε χορηγείται σε συζύγους άμεσα ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε τέκνα άνω των 26 ετών και συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων μέσω του δικτύου της «N.H.S.» (βλ. αναλυτικά κατωτέρω).
 • Ιατρικών επισκέψεων μέσω του δικτύου της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.»:

  1. Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες. Ο ασφαλισμένος καταβάλει το ποσό των 25,00€ το οποίο απολογιστικά επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου από την Ασφαλιστική εταιρία «N.H.S.».
  2. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες. Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται γιατρό του δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρίας αφού κλείσει ραντεβού μέσω του Συντονιστικού Κέντρου (τηλ. 210 6770330) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00€ κατά την επίσκεψη του στο ιατρείο.
  3. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένα Πολυιατρεία σε όλη την Επικράτεια (συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται γιατρό του δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρίας αφού κλείσει ραντεβού μέσω του Συντονιστικού Κέντρου (τηλ. 210 6770330) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00€ κατά την επίσκεψη του στο ιατρείο.
  4. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένο δίκτυο ιδιωτών ιατρών σε όλη την Επικράτεια (συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται γιατρό του δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρίας αφού κλείσει ραντεβού μέσω του Συντονιστικού Κέντρου (τηλ. 210 6770330) καταβάλλοντας το ποσό των 15,00€ κατά την επίσκεψη του στο ιατρείο.
 • Ιατρικές επισκέψεις κατ’ οίκον
  (Aφορά στις ειδικότητες Παθολόγου και Παιδιάτρου)
  Απεριόριστες κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00-24:00 με συμμετοχή του ασφαλισμένου 40€ ανά επίσκεψη. Για επισκέψεις που πραγματοποιούνται Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες με συμμετοχή 50€ ανά επίσκεψη. Ο ασφαλισμένος για τις κατ’ οίκον επισκέψεις επικοινωνεί με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τηλ. 210 6770330).