1. Λογοθεραπείες ή Ασκήσεις ειδικής συμπεριφοράς:
  Καλύπτεται το 70% της δαπάνης κάθε συνεδρίας λογοθεραπειών ή ασκήσεων ειδικής συμπεριφοράς για ένα εξάμηνο και μέχρι 2 συνεδρίες ανά βδομάδα και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 22,00€ ή 18,00€ ή 10,00€ ανάλογα με την βαρύτητα της περίπτωσης.
 2. Ψυχοθεραπείες:
  Καλύπτεται το 70% της δαπάνης κάθε συνεδρίας ψυχοθεραπειών για ένα εξάμηνο και μέχρι 4 συνεδρίες ανά μήνα και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 20,00€.
 3. Ορθοπτικές ασκήσεις:
  Καλύπτεται το 60% της δαπάνης κάθε συνεδρίας ορθοπτικών ασκήσεων και μέχρι 20 συνεδρίες και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 16,00€. Ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο Τ.Α.ΔΙ.Θ.:

  1. Εγκριτική απόφαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  2. Αποδείξεις δαπανών

Ανώτατο αποδιδόμενο ποσό μηνιαίως ανέρχεται στα 200€ για έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα έως 18 ετών.

Παροχή θεραπείας Λόγου-Ομιλίας-Μάθησης (μέσω του παρόχου «N.H.S.» -Τηλεφωνικό κέντρο: 210- 6770330)

 1. Δωρεάν η πρώτη αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και μάθησης.
 2. Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών.
 3. Απεριόριστες λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή του μέλους 20 ευρώ/επίσκεψη.