Οι διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα με το Ταμείο Διαγνωστικά Κέντρα για τα οποία ενημερώνεται ο ασφαλισμένος από την υπηρεσία του Ταμείου. Για τις διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο ασφαλισμένος επικοινωνεί με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τηλ. 210 6770330).

  1. Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συνεργαζόμενα με το Τ.Α.ΔΙ.Θ Διαγνωστικά Κέντρα σε προνομιακές τιμές.
  2. Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα με συμμετοχή του ασφαλισμένου βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 25% έως 50%).
  3. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα έως του ποσού των 300€ κατ’ έτος για τα τέκνα και 300€ ανά περιστατικό για άμεσα μέλη και συζύγους έμμεσα ασφαλισμένους.
  4. Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει, Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική Χολερυθρίνη (TBL), καθώς και ηπατικό έλεγχο, SGOT, SGPT, γ-GT για συνδρομητές άνω των 14 ετών. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα και Διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια (Πατήστε εδώ).