Οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα. Ο ασφαλισμένος κλείνει ραντεβού στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο που επιθυμεί και επικοινωνεί με το Συντονιστικό Κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τηλ. 210 6770330) για να ενημερώσει για το ραντεβού του.(Πατήστε εδώ)

  1. Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα.
  2. Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα με συμμετοχή του ασφαλισμένου βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου της Ασφαλιστικής εταιρίας «N.H.S.» (τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 25% έως 50%).
  3. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα έως του ποσού των 300€ κατ’ ‘έτος.
  4. Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει, Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική Χολερυθρίνη (TBL), καθώς και ηπατικό έλεγχο, SGOT, SGPT, γ-GT για συνδρομητές άνω των 14 ετών. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα και Διαγνωστικά κέντρα, σε όλη την Επικράτεια (Πατήστε εδώ).
Πίσω στη λίστα