Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου σε Ιδιωτική Κλινική και εφόσον το περιστατικό είναι Χειρουργικό, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο τμήμα της αμοιβής του Χειρουργού και Αναισθησιολόγου. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει ο ίδιος τις αμοιβές στους Γιατρούς, προσκομίζει στο Τ.Α.ΔΙ.Θ τις ΑΠΥ Χειρουργού και Αναισθησιολόγου, πρακτικό χειρουργείου και το εξιτήριο της κλινικής, εισπράττει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το 80% της δαπάνης με μέγιστο αποδιδόμενο ποσό, το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών βάσει του Πίνακα σπουδαιότητας της επέμβασης του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταξύ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ» και Τ.Α.ΔΙ.Θ. (Πατήστε εδώ).