Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου σε Ιδιωτική Κλινική και εφόσον το περιστατικό είναι Χειρουργικό, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο τμήμα της αμοιβής του Χειρουργού και Αναισθησιολόγου. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει ο ίδιος τις αμοιβές στους Γιατρούς, προσκομίζει στο Τ.Α.ΔΙ.Θ τις ΑΠΥ Χειρουργού και Αναισθησιολόγου, πρακτικό χειρουργείου και το εξιτήριο της κλινικής, εισπράττει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το 80% της δαπάνης με μέγιστο αποδιδόμενο ποσό, το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών βάσει του Πίνακα σπουδαιότητας της επέμβασης του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταξύ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ» και Τ.Α.ΔΙ.Θ. (Πατήστε εδώ).

Πίσω στη λίστα