Ανακοινώσεις

Χορήγηση Κάρτας Υγείας – Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς α΄ εξαμ. 2016

ΘΕΜΑ 1 Παραλαβή Κάρτας «ΥΓΕΙΑΣ» για το πρόγραμμα «ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της Ευρωπαϊκής Πίστης

Ανακοινώνεται στα μέλη του Ταμείου ότι μπορούν να παραλάβουν από τα Γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ την ΚΑΡΤΑ «ΥΓΕΙΑΣ» με την οποία θα τύχουν των παροχών υγείας του Προγράμματος «ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της «Ευρωπαϊκής Πίστης» χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Με το πρόγραμμα αυτό:

  • α- αναπληρώνονται και αναβαθμίζονται οι απαράδεκτες και εξευτελιστικές παροχές του δημόσιου συστήματος υγείας οι οποίες είναι σε πλήρη αναντιστοιχία του επιστημονικού μας επαγγέλματος και
  • β- επεκτείνεται η ασφάλιση των εμμέσων μελών μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας των.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της Κάρτας «ΥΓΕΙΑΣ» είναι η εξόφληση της ενιαίας ασφαλιστικής εισφοράς α΄ Εξαμ. 2016.

 

ΘΕΜΑ 2 Εξόφληση ασφαλιστικής εισφοράς Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εξόφλησης της εισφοράς α΄ Εξαμήνου 2016 λήγει την
30/11/2016.

Παρακαλούνται τα μέλη για την εμπρόθεσμη εξόφλησής της, προκειμένου να συνεχίσει η χορήγηση των παροχών υγείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Ισχύουσα ενιαία ασφαλιστική εισφορά α΄ Εξαμ. 2016 για τους κλάδους «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ»:

  • Για Δικηγόρους με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Για Δικηγόρους με δικηγορία από 4 – 10 έτη: 223,50
  • Για Δικηγόρους με δικηγορία άνω των 10 ετών: 279,50

ΘΕΜΑ 3 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών Ετών 2014 και 2015

– Σχετικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2014 και 2015, δηλαδή της περιόδου έναρξης χορήγησης από το Ταμείο των παροχών «Υγείας», αλλά και των παροχών του Προγράμματος «ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της «Ευρωπαϊκής Πίστης», η Γ.Σ όπως και το Δ.Σ του Τ.Α.ΔΙ.Θ εκτιμώντας την ιδιαίτερη οικονομική δυσπραγία των συναδέλφων οφειλόμενη στη δημοσιονομική κρίση της χώρας λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και επιθυμώντας να διευκολύνουν -κατά το δυνατόν- τους συναδέλφους προκειμένου να καταστούν κοινωνοί των παροχών του Προγράμματος, αποφάσισαν να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, καταβάλλοντας την τρέχουσα εισφορά του α΄ Εξαμ. 2016, να δικαιωθούν άμεσα τις αναβαθμισμένες παροχές «ΥΓΕΙΑΣ» του Ταμείου, αλλά και τις παροχές του Προγράμματος «ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της «Ευρωπαϊκής Πίστης», με δυνατότητα εξόφλησης των εισφορών των ετών 2014 και 2015 σε μεταγενέστερο χρόνο ή συμψηφισμού αυτών με το Εφάπαξ ή την Επιστροφή Εισφορών που θα δικαιωθούν μελλοντικά κατά την έξοδό τους από το επάγγελμα (παραίτηση από την δικηγορία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.Β. Αναγνωστόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Σ. Αντωνιάδης