Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας με την πληθώρα των νέων δεδομένων αλλά και των ευκολιών και διευκολύνσεων που παρέχει στην καθημερινότητα του καθενός απαιτεί την διαρκή προσαρμογή μας στην διαμορφούμενη πραγματικότητα.

Κάτω από αυτό το πρίσμα και με βασικό γνώμονα την ευχερή ενημέρωση των μελών του Ταμείου δρομολογήσαμε και σας παρουσιάζουμε την νέα, σύγχρονη ιστοσελίδα μας, που φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Δικηγόρων και των μελών των οικογενειών τους.

Προτεραιότητα αποτελεί η με εύληπτο τρόπο αποτύπωση των παροχών του Ταμείου και η καταγραφή των διαδικασιών που θα τις καταστήσουν προσιτές και χρηστικές προς όφελος όλων.

Θέλω να γνωρίζετε ότι η διαρκής διεύρυνση του πλαισίου δράσης και υποστήριξης του ΤΑΔΙΘ προς τα μέλη του, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της καταστατικής του λειτουργίας, σηματοδοτεί κυρίαρχη επιλογής της Διοίκησής μας και προς αυτήν την κατεύθυνση άπαντες εργαζόμαστε.

Η αύξηση των εγγραφών στο Ταμείο σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση των οικονομικών του δεδομένων μας δίνει το κουράγιο και την ώθηση να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο το Ταμείο μας, που αποτελεί κόσμημα των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, αλλά και πρότυπο για άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Συναδελφικά
Νίκος Αντωνιάδης
Πρόεδρος ΤΑΔΙΘ