Θητεία 27/4/2018 – 15/4/2022

Πρόεδρος:  Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης
Αντιπρόεδρος:  Χρήστος Α. Αποστολίδης
Γραμματέας:  Σπυρίδων Ι. Πετρίδης
Ταμίας:  Χρήστος Γ. Παππάς
Μέλος:  Θεόδωρος Ι. Σιμόπουλος
Μέλος:  Γεώργιος Θ. Δακουράς
Μέλος:  Ευαγγελία Χ. Ρογκότη   Καϊναμίση