Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.) δημιουργήθηκε το 2008 ως ο καθολικός διάδοχος του κλάδου «ΠΡΟΝΟΙΑΣ» του πρώην Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Το 2013 συγχωνεύθηκε με το Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Σήμερα χορηγεί στα Μέλη του ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα κατά την διαγραφή τους από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, πληθώρα παροχών υγείας και κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Προοπτική του Ταμείου είναι να αποτελέσει το αναγκαίο εκείνο  συμπλήρωμα στην υποχρεωτική (κρατική) ασφάλιση, οι διαχρονικές παθογένειες και «ανασφάλειες» της οποίας απαιτούν έγκαιρες, εναλλακτικές λύσεις και επιπρόσθετες παροχές.

Διαμέσου των ετών εξελίχθηκε σε ένα πρότυπο  Ταμείο, που αντιστάθηκε στις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και στις συνεχείς συγχωνεύσεις ταμείων λοιπών επαγγελματικών κλάδων και διατήρησε την αυτονομία του, προς όφελος των Δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και των μελών των οικογενειών τους.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του, όπως αυτή διαμορφώθηκε και κληροδοτήθηκε από γενιές Δικηγόρων, αλλά προπάντων η ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων του, αποτελεί την απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας που του επιτρέπει να ατενίζει με αισιοδοξία κάθε νέα πραγματικότητα, στις απαιτήσεις της οποίας προσαρμόζει τις παροχές και τις καλύψεις του.

Άλλωστε, αυτή ακριβώς η ανοιχτή προσέγγιση στην έγκαιρη διάγνωση των ποικίλων αναγκών της καθημερινότητας συνιστά το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός αποτελεσματικού Ταμείου. Του δικού σου Ταμείου!