Νέο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ολοκλήρωση της 4ετούς θητείας μας (2018 – 2022) στη Διοίκηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μας δίνει το δικαίωμα να κοιτάμε στα μάτια όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε, νιώθοντας ικανοποιημένοι που συμβάλλαμε στην ενίσχυση και διαφύλαξη μιας πολύτιμης κατάκτησης, ενός πρότυπου Ταμείου, που αντιστάθηκε στις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και στις συνεχείς συγχωνεύσεις ταμείων λοιπών επαγγελματικών κλάδων και διατήρησε την αυτονομία του, προς όφελος των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και των μελών των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ :

  • Η διεύρυνση των πάσης φύσεως καλύψεων και παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και η απλοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης.
  • Η εγγραφή 724 νέων μελών (άμεσων και έμμεσων) και 105 συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν, παράμετρος ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου και συνάμα χαρακτηριστική της ενισχυμένης εμπιστοσύνης με την οποία πλέον περιβάλλεται από τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης.
  • Η ψηφιοποίηση του αρχείου ατομικών φακέλων ασφαλισμένων σε βάθος τουλάχιστον 50 ετών (10.000 περίπου ατομικοί φάκελοι).
  • Η ολοκλήρωση της συμμόρφωσης του ΤΑΔΙΘ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).
  • Η εκπόνηση κατ’ έτος αναλογιστικών μελετών, κάτι που επιτρέπει την στενή παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων του Ταμείου και την έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.
  • Η κάλυψη αστικής ευθύνης στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους για όλα τα μέλη του Ταμείου (60.000,00 για τον καθένα), ακόμη και για τους συναδέλφους μέλη δικηγορικών εταιριών.
  • Η αύξηση των εισοδημάτων που αποκομίζει το Ταμείο από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του, εξαιτίας της στενότερης παρακολούθησης των μισθώσεων, των ανακαινιστικών εργασιών συντήρησης που έλαβαν χώρα στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Γούναρη και της εγκατάστασης φυσικού αερίου.
  • Η νέα σύγχρονη ιστοσελίδα μας (www.tadith.gr), η οποία με χαρά διαπιστώνουμε ότι εξελίσσεται σε ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων και των μελών των οικογενειών τους, σε συνδυασμό με την έκδοση περιοδικού (Τ – Magazino), που στόχο έχει την παροχή ενημέρωσης πρωτίστως σε θέματα υγείας και συνάμα την ανάδειξη του δικηγορικού λειτουργήματος, την βελτίωση της εικόνας του και την ενίσχυση του ευρύτερα κοινωνικού ρόλου των δικηγόρων στη σύγχρονη και πολύπλοκη πραγματικότητα.

Βασική προτεραιότητα των ενεργειών μας αποτελεί η με εύληπτο τρόπο αποτύπωση των παροχών του Ταμείου, η καταγραφή των διαδικασιών που θα τις καταστήσουν προσιτές και χρηστικές προς όφελος όλων και η ανάδειξη της ανάγκης να προστατέψουμε παντοιοτρόπως ένα επαγγελματικό ταμείο – κόσμημα, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Στην προσπάθεια αυτή προσδοκούμε στη στήριξη και συνδρομή όλων σας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΟΥΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ