Ανακοινώσεις

Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΤΑΔΙΘ

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 30/03/2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ’ αριθμ. 10/27-04-2018 συνεδρίασή του, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Σ. Αντωνιάδης….………………..ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χρήστος Α. Αποστολίδης…..………………ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Σπυρίδων Ι. Πετρίδης.. .…………………….ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. Χρήστος Γ. Παππάς………………………….ΤΑΜΙΑΣ
5. Γεώργιος Θ. Δακουράς…….………..………ΜΕΛΟΣ
6. Θεόδωρος Ι. Σιμόπουλος ..………………….ΜΕΛΟΣ
7. Ευαγγελία Χ. Ρογκότη-Καϊναμίση………..…ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του νέου Δ.Σ αρχίζει στις 27 Απριλίου 2018 και λήγει 15 Απριλίου 2022.