Ανακοινώσεις

Συγκρότηση σε σώμα της νέας ΕΕ του Τ.Α.ΔΙ.Θ

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες
της 30/03/2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ’ αριθμ. 8/07-05-2018 συνεδρίασή της, ως ακολούθως:

  1. Ευθύμιος Χ. Αναγνώστου….………………..ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Αθηνά Δ. Γούλιαρου………………………….ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  3. Γεώργιος Π. Τσιρώνης……………..……..…ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του νέου Δ.Σ αρχίζει στις 27 Απριλίου 2018 και λήγει 15 Απριλίου 2022.