Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Τ.Α.ΔΙ.Θ

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις παροχές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Διαγνωστικές εξετάσεις, κτλ. ) πρέπει να επικοινωνείτε με το Συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας «N.H.S στο 210 6770330 και για τις παροχές της δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Νοσηλείες, κτλ.) με το Συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ» στο 11555 από κινητό και στο 2310 492100 από σταθερό τηλέφωνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ