Ανακοινώσεις

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Τ.Α.ΔΙ.Θ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Ταμείου ότι έχουν την δυνατότητα εξόφλησης των υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ οφειλόμενων εισφορών σε έως και δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα πενήντα (50) ευρώ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Με το διακανονισμό των οφειλών τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα των παροχών του Τ.Α.ΔΙ.Θ., του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας και της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ