Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Καλούνται οι Δικηγόροι – Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) σε Γενική Συνέλευση στις 14 Μαρτίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ στα Γραφεία του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Υ.Δ.Θ) – (πρώην Τ.Π.Δ.Θ) –Δωδεκανήσου 10Α ’ 3ος όροφος.
ΘΕΜΑΤΑ:
α- Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης
β- Οικονομικός Απολογισμός 2017

Σε περίπτωση που ΔΕΝ πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 15 Μαρτίου 2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, στον ίδιο χώρο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.
Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας και στην δεύτερη, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 16 Μαρτίου 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ίδιο χώρο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Σ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Κ. Διόλατζης