Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 στα Γραφεία του ΤΥΔΘ/ΕΤΑΑ – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3 ος όροφος με θέματα:

α- Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
β- Έγκριση Ισολογισμού 2016

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, στον ίδιο χώρο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ίδιο χώρο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές περιόδου μέχρι 30/6/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης