Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 στα Γραφεία του π. ΤΥΔΘ/ΕΤΑΑ – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3ος όροφος με θέματα:
α- Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
β- Έγκριση Ισολογισμού 2018
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα (10/12/2019), στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:30.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές περιόδου μέχρι 30/6/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης