Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Τ.Α.ΔΙ.Θ)

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά για ατομική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου για τα μέλη του Ταμείου πρέπει να τις αποστείλουν μέχρι την 04/10/2018 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ -τ.κ 54626- υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης