Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 στον χώρο της Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3ος όροφος με θέματα:

    α- Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου

    β- Έγκριση Ισολογισμού ετών 2019 , 2020

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα (22/12/2021), στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:30.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:30.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές περιόδου μέχρι 30/6/2021.

Η είσοδος στον χώρο θα πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, ήτοι με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό covid-19 (PCR ή rapid test).

 

Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2021

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης