Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Δικηγόροι – Μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3ος όροφος, με θέματα:

    α- Διοικητικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου

    β- Έγκριση Ισολογισμού έτους 2022

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 14:00 με τα ίδια θέματα.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους για την περίοδο μέχρι 30/06/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης