Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3ος όροφος, με θέματα:

     α- Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου  

     β- Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 14.00, με τα ίδια θέματα.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους για την περίοδο μέχρι 30/06/2022.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΡΟΓΚΟΤΗ