Νέο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι Δικηγόροι – Μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) την 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου – Δωδεκανήσου 10Α΄ – 3ος όροφος, με θέματα:

    α- Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης  

    β- Οικονομικός Απολογισμός 2021

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 14:00 με τα ίδια θέματα.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 25 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και ώρα 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές περιόδου μέχρι 30/12/2021.

Η είσοδος στον χώρο θα πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, ήτοι με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό covid-19 (PCR ή rapid test).

  Θεσσαλονίκη 15 Φεβρουαρίου 2022

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης                             Σπυρίδων Ι. Πετρίδης