Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας  που είναι αναρτημένο στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) (www.tadith.gr) να τις αποστείλουν μέχρι τις 22/07/2023 σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην υπ’ αριθμ. 10172 Ταχυδρομική Θυρίδα Τ.Κ 54012 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-510960.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ