Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τα προγράμματα υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη μεμονωμένα ή συνδυαστικά) που είναι αναρτημένα στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) (www.tadith.gr) ή βελτιωμένες προτάσεις, να τις αποστείλουν μέχρι τις 20/07/2022 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310510960.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οι προσφορές θα αφορούν στην κάλυψη του συνόλου των ήδη ασφαλισμένων μελών μας με αυτόματη μεταφορά τους στο νέο συμβόλαιο άνευ ετέρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΡΟΓΚΟΤΗ