Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό προς υλοποίηση των παρακάτω δράσεων, που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να δρομολογήσει, με σκοπό την ανάδειξη – προβολή των παροχών προς τα μέλη του και των λοιπών ποικίλων δραστηριοτήτων του, στοχεύοντας αφενός στην προσέλκυση νέων μελών και αφετέρου στην παροχή ολοκληρωμένης και άμεσης ενημέρωσης στα ήδη υφιστάμενα μέλη του.
Προς τούτο αναζητά ολοκληρωμένες προτάσεις συνεργασίας από καταξιωμένους επαγγελματίες :
α) για την κατασκευή νέας διαδραστικής ιστοσελίδας
β) για την περιοδική έκδοση και διανομή ενημερωτικού, καλαίσθητου εντύπου, με το οποίο θα δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνείται επιδραστικότερα ο ρόλος, ο σκοπός και οι εν γένει ανταποδοτικές παροχές προς τα μέλη του και συνάμα θα δίνονται χρηστικές πληροφορίες υγείας και εν γένει καθημερινότητας.
γ) για την δημιουργία προφίλ – λογαριασμών του Ταμείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την ανάδειξη των δράσεων αυτού και την ευχερέστερη ενημέρωση των μελών του – απάντηση των ερωτημάτων ή αποριών αυτών.
Οι προτάσεις (τεχνικές προδιαγραφές, προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης, οικονομική προσφορά) θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ταμείου μέχρι την Δευτέρα 05/08/2019. Καθοριστική επίδραση στην τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαδραματίσει η προγενέστερη ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχα πρότζεκτ που έχουν ήδη υλοποιηθεί με την προσκόμιση στον φάκελο σχετικού αποδεικτικού υλικού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης