Προκηρύξεις

Προκήρυξη για ανάθεση έργου

Προκήρυξη για ανάθεση έργου για λογιστική επίβλεψη – υποστήριξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την 30/05/2018 στα γραφεία του Ταμείου που βρίσκονται επί της οδού Δωδεκανήσου 10Β /2ος όροφος Τ.Κ 54626 ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2310544305