Ανακοινώσεις

Προκήρυξη αρχαιρεσιών 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού (άρθρ. 10,11,12), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Τ.Α.ΔΙ.Θ, ήτοι:

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Οι Αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν την 30 Μαρτίου 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρας 7π.μ μέχρι 7 μ.μ στα Γραφεία του ΤΥΔΘ / ΕΤΑΑ – Δωδεκανήσου 10Α ΄ 3ος όροφος (π.ΤΠΔΘ).

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ του Τ.Α.ΔΙ.Θ – Δωδεκανήσου 10Β ΄ 2 ος όροφος – από 25/1/2018 μέχρι 10/2/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [μέχρι ώρα 3μ.μ της τελευταίας ημέρας].

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Δικαίωμα του ΕΚΛΕΓΕΙΝ έχουν οι Δικηγόροι που θα εγγραφούν στο Τ.Α.ΔΙ.Θ μέχρι 20/3/2018 και δεν θα οφείλουν εισφορές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης