Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30/3/2018 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ)

Ανακοινώνεται στους Δικηγόρους – Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) ότι η προθεσμία υποβολής ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για τις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
της 30/3/2018 ορίστηκε από 25/1/2018 μέχρι 10/2/2018.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία του Τ.Α.ΔΙ.Θ (Δωδεκανήσου 10Β΄- 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.30΄ – 14.30΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Νικόλαος Σ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Κ. Διόλατζης