Ασφάλιση Υγείας

Παροχή τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε προνομιακή τιμή

Ανακοινώνουμε στα αγαπητά μέλη μας ότι, προκειμένου να συνδράμουμε στην κατά το δυνατόν ασφαλέστερη επάνοδό τους στο εργασιακό και εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και βάσει συμφωνίας με το ιδιωτικό εργαστήριο μοριακής βιολογίας και γενετικής ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιτύχαμε για όλα τα μέλη μας τη χορήγηση παροχής εξέτασης ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 (ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ), με κατ’ οίκον δειγματοληψία, έναντι της προνομιακής τιμής των 60 ευρώ, όπως και διενέργειας ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ έναντι της προνομιακής τιμής των 15 ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο αναβάθμισης των παροχών μας, επιτύχαμε για τα μέλη μας την παροχή και άλλων σημαντικών εξετάσεων μοριακών αναλύσεων (γονιδιακοί έλεγχοι προδιάθεσης καρκίνου, προγεννητικός έλεγχος κλπ.) με σοβαρές εκπτώσεις στο τιμολόγιο.
Τα μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της προσφοράς θα πρέπει προηγουμένως να απευθύνονται στο Ταμείο για τη λήψη σχετικής βεβαίωσης ασφάλισης και για τυχόν πληροφορίες.
Ακολουθεί συνημμένη η σχετική έγγραφη προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης