Οι παροχές του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.):

  • ΌΛΑ
  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
  • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  • ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • ΕΦΑΠΑΞ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ