Ανακοινώσεις

Ορισμός 3ου ελεγκτού οδοντιάτρου

Το Δ.Σ ενημερώνει τα μέλη του ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους όρισε και 3ο ελεγκτή οδοντίατρο την κ. Σταυρίνα Καρακουλάκη , Εγνατίας 68 , ΤΗΛ. 2310 231898.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης