Ανακοινώσεις

Κλειστά γραφεία

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24/12/2020 το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης