Ανακοινώσεις

Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς Β΄ εξαμ. 2016

Υπενθυμίζεται ότι για την χρήση των διευρυμένων παροχών Υγείας του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης του Τ.Α.ΔΙ.Θ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς β΄ εξαμ. 2016 έως την 28/2/2017.

Ι- Η καταβολή των υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ ασφαλιστικών εισφορών δύναται να γίνει:

α΄- Είτε με ηλεκτρονική συναλλαγή (E-Banking) σε έναν εκ των κάτωθι Τραπεζικών λογαριασμών του Τ.Α.ΔΙ.Θ:

  • GR 97 0110 2650 0000 2654 8000 012 [Ε.Τ.Ε]
    ή
  • GR 70 0172 2370 0052 3706 1388 212 [ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

β΄– Είτε απευθείας στα Γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ (Δωδεκανήσου 10Β΄ / 2ος όροφος)

ΙΙ- Η ενιαία ασφαλιστική εισφορά B΄ εξαμ. 2016 για τους κλάδους «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ» είναι:

  • Δικηγόροι με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Δικηγόροι με δικηγορία από 4 – 10 έτη: 223,50
  • Δικηγόροι με δικηγορία άνω των 10 ετών: 279,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. Β. Αναγνωστόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Σ. Αντωνιάδης