Ανακοινώσεις

Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς Α εξαμ. 2018

Λόγω της λήξης του α’ εξαμήνου του 2018, καλούμε όλα τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. να προσέλθουν στα γραφεία του Ταμείου ώστε να ενημερωθούν για το ποσό των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ. από τα γραμμάτια προείσπραξης του ΔΣΘ, καθώς το ποσό αυτό συμψηφίζεται με την αντίστοιχη εισφορά τους. Στην περίπτωση που οι παρακρατήσεις υπέρ Τ.Α.ΔΙ.Θ. έχουν καλύψει το ποσό της εισφοράς του α’ εξαμήνου του 2018, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Εάν δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της εισφοράς, τα μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταβολή του υπολοίπου ποσού προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών υγείας και να ενταχθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης. Η καταβολή του υπολοίπου μπορεί να γίνει είτε απευθείας στα γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ με μετρητά ή πιστωτική / χρεωστική κάρτα, είτε δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Α.ΔΙ.Θ. Υπενθυμίζουμε ότι οι χορηγούμενες παροχές του Ταμείου [παροχές υγείας, παροχές προνοίας (εφάπαξ), κοινωνικές παροχές, κάλυψη αστικής ευθύνης] στα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του, ιδιαίτερα όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα μέσω του ομαδικού ασφαλιστηρίου και της πληρέστατης κάλυψης που αυτό προσφέρει στον τομέα της υγείας, καθιστούν την εισφορά στο Τ.Α.ΔΙ.Θ. άμεσα ανταποδοτική και ιδιαίτερα συμφέρουσα

Η ενιαία ασφαλιστική εισφορά Α΄ εξαμ. 2018 για τους κλάδους «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ» είναι:

  • Δικηγόροι με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Δικηγόροι με δικηγορία από 3 – 10 έτη: 223,50
  • Δικηγόροι με δικηγορία άνω των 10 ετών: 279,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ