Ανακοινώσεις

Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς Α’ εξαμ. 2017 (συμψηφισμός με παρακρατούμενα ποσά από τις παραστάσεις)

Εν όψει της λήξης του α’ εξαμήνου του 2017, καλούμε όλα τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. να προσέλθουν στα γραφεία του Ταμείου ώστε να ενημερωθούν για το ποσό των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ. από τα γραμμάτια προείσπραξης του ΔΣΘ, καθώς το ποσό αυτό συμψηφίζεται με την αντίστοιχη εισφορά τους.

Στην περίπτωση που οι παρακρατήσεις υπέρ Τ.Α.ΔΙ.Θ. έχουν καλύψει το ποσό της εισφοράς του α’ εξαμήνου του 2017, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Εάν δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της εισφοράς, τα μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταβολή του υπολοίπου ποσού προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των χορηγούμενων παροχών του Ταμείου [παροχές υγείας, παροχές προνοίας (εφάπαξ), κοινωνικές παροχές] προς τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του, ειδικά όπως οι παροχές αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα με την λειτουργία του ομαδικού ασφαλιστηρίου και την πληρέστατη κάλυψη που αυτό προσφέρει στον τομέα της υγείας, καθιστούν την εισφορά στο Τ.Α.ΔΙ.Θ. άμεσα ανταποδοτική και ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Η ενιαία ασφαλιστική εισφορά Α΄ εξαμ. 2017 για τους κλάδους «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ» είναι:

  • Δικηγόροι με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Δικηγόροι με δικηγορία από 3 – 10 έτη: 223,50
  • Δικηγόροι με δικηγορία άνω των 10 ετών: 279,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ