Ανακοινώσεις

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αγαπητά μας μέλη,

Το ΔΣ του Τ.Α.ΔΙ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δωρεάν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης με μείωση απαλλαγής από 300€ σε 200€ και διατήρηση του ποσού αποζημίωσης ανά γεγονός και ανά ασφαλισμένο σε 60.000€ (έως 4.000.000€ ετησίως) σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται ασφάλιση και στα μέλη των δικηγορικών εταιριών και στους έμμισθους δικηγόρους για όλες τις υποθέσεις που χειρίζονται ατομικά.

Αναλυτικότερα τους όρους τους συμβολαίου θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ( www.tadith.gr ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΡΟΓΚΟΤΗ