Ανακοινώσεις

Ι- Συμψηφισμός κρατήσεων με εισφορά έτους 2017

ασφαλιστική εισφορά

Εν όψει της λήξης του έτους 2017 καλούνται όλα τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. να προσέλθουν στα γραφεία του Ταμείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα παρακρατηθέντα ποσά δια των γραμματίων προείσπραξης του Δ.Σ.Θ κατά το έτος 2017 , καθώς τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με την αντίστοιχη εισφορά τους.

Στην περίπτωση που οι διενεργηθείσες υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ κρατήσεις δεν καλύπτουν την ασφαλιστική εισφορά του έτους 2017, τα Μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού προς συμπλήρωση της εισφοράς ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των ομολογουμένως πολύ καλών παροχών Υγείας όπως και των κοινωνικών παροχών του Τ.Α.ΔΙ.Θ, εάν δε οι διενεργηθείσες κρατήσεις κάλυψαν την εισφορά του 2017, να μεριμνήσουν για τον συμψηφισμό του υπερβάλλοντος ποσού με τυχόν οφειλές προηγουμένων περιόδων.

ΙΙ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Γίνεται γνωστό στα Μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2017 από τα Γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ

  • Δωδεκανήσου 10Β / 2ος όροφος.

 

ΙΙΙ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΄΄ΥΓΕΙΑΣ΄΄

Αποδείξεις δαπανών υγείας που εκδόθηκαν εντός του έτους 2017 πρέπει να υποβληθούν στο Τ.Α.ΔΙ.Θ οπωσδήποτε μέχρι την 15/2/2018, προκειμένου να αποδοθεί η σχετική δαπάνη.

 

ΙV- Η ενιαία ασφαλιστική εισφορά Β΄ εξαμ. 2017 για τους κλάδους «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ» είναι:

  • Δικηγόροι με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Δικηγόροι με δικηγορία από 3 – 10 έτη: 223,50
  • – Δικηγόροι με δικηγορία άνω των 10 ετών: 279,50