Ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25/04/2019 το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό λόγω αναγκαίων εργασιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ