Ασφάλιση Υγείας

Εξ ολοκλήρου κάλυψη νοσηλείας

Αγαπητά μέλη,
Από 01/09/2020 στα πλαίσια αναβάθμισης των παροχών που σας παρέχει το Ταμείο σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ» πετύχαμε την εξ ολοκλήρου κάλυψη δαπάνης νοσηλείας σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική εφόσον υπάρχει κάλυψη ΕΟΠΥΥ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ΕΟΠΥΥ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης η δαπάνη θα καλύπτεται στο 85%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης