Ανακοινώσεις

Ενοικίαση Διαμερίσματος

Από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι :
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 73 τ.μ. (καθαρά) επί της οδού Δημ. Γούναρη 27 στον 5ο όροφο (πλατεία Ναυαρίνου).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτή εσώκλειστη προσφορά μέχρι 13/12/2019 στα Γραφεία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης : ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Β΄ – 2ος όρο-φος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κιαγχίδη Τηλ. : 2310 544305 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.30΄- 14.30΄ και να επισκεφθούν το διαμέρισμα κατόπιν συνεννοήσεως με τον κ. Κιαγχίδη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Νικ. Στ. Αντωνιάδης

Ο Γραμματέας του Δ.Σ
Σπ. Ι. Πετρίδης