Ανακοινώσεις

Ενοικίαση διαμερίσματος

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι :
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 124 τ.μ. (καθαρά) επί της οδού Δημ. Γούναρη 27 στον 2ο-3ο όροφο (πλατεία Ναυαρίνου).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτή εσώκλειστη
προσφορά μέχρι 24/08/2018 στα Γραφεία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης : ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Β΄ – 2ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν νααπευθύνονται στον κ. Κιαγχίδη Τηλ. : 2310 544305 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.30΄- 15.00΄ και να επισκέπτονται το διαμέρισμα κατόπιν συνεννοήσεως με τον κ. Μανδραλή [κιν. 6932523452].
Από το Ταμείο