Ανακοινώσεις

Ενοικίαση διαμερίσματος

Από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι :
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 73 τ.μ. (καθαρά) επί της οδού Δημ. Γούναρη 27 στον 7ο όροφο (πλατεία Ναυαρίνου).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτή εσώκλειστη προσφορά μέχρι 10/12/2018 στα Γραφεία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης : ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Β΄ – 2ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
απευθύνονται στον κ. Κιαγχίδη Τηλ. : 2310 544305 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.30΄- 15.00΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης