Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Ενημερωτική ημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (BurnoutSyndrome)»

Το Τ.Α.ΔΙ.Θ. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout Syndrome) την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς επί της οδού Κατούνη 12-14, περιοχή Λαδάδικα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ