Ασφάλιση Υγείας

Ενημερωτική επιστολή για διαγνωστικές εξετάσεις

Αγαπητά Μέλη- Συνάδελφοι,
Σας διευκρινίζουμε ότι, όπως ρητά αναγράφεται τόσο στο από 01/07/2015 ομαδικό συμβόλαιο υγείας που είχε υπογράψει το Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Πίστη όσο και στον οδηγό ασφαλισμένου που σας απεστάλη σε προηγούμενο ενημερωτικό email, για να προβείτε σε διαγνωστικές εξετάσεις και να αποζημιωθείτε θα πρέπει απαραιτήτως να καλείτε στο Συντονιστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Πίστης (τηλ. 2310 685-695) αφού πρώτα έχετε διαβιβάσει μέσω fax (2310 808-099) ή email pmi@healthwatch.gr τη γνωμάτευση του γιατρού ή το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ. Εν συνεχεία το Συντονιστικό Κέντρο θα σας κλείνει ραντεβού στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο (EUROMEDICA ή ΑFFIDEA) που επιθυμείτε.

Για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις δομές των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων, τότε μόνο δικαιούται ο ασφαλισμένος να τις πραγματοποιήσει σε διαγνωστικό κέντρο της επιλογής του.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία δεν θα αποζημιώνεται η δαπάνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης