Προσκλήσεις - Εκδηλώσεις

Ενημερωτική εκδήλωση

«ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ»
Το Τ.Α.ΔΙ.Θ. διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των παροχών υγείας που προσφέρει στα μέλη του μέσω της Ευρωπαϊκής Πίστης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς επί της οδού Κατούνη 12-14, περιοχή Λαδάδικα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ